Política de privacitat

Informació General

 • Titular: Fundació Privada Centre d’Art Pintura Catalana de Sant Feliu de Guíxols
 • Adreça: Monestir de Sant Feliu de Guíxols.
  Plaça Monestir, s/n.
  17220 Sant Feliu de Guíxols.
 • Contacte: Oficina de Turisme
  972 820 051 o info@espaicarmenthyssen.com
 • Dades Registrals: Inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2477 en data 6 d’agost de 2008.
 • C.I.F.: G-55010722

Condicions generals d’ús del web

Aquest portal ha estat creat per la Fundació Privada Centre d’Art Pintura Catalana de Sant Feliu de Guíxols amb caràcter informatiu i per a la seva utilització gratuïta i personal pels usuaris de la mateixa. L’accés a aquest lloc web implica el coneixement i acceptació dels següents termes:

 • 1. Dades de titularitat dels llocs web: El noms de domini www.espaicarmenthyssen.com és titularitat de la Fundació Privada Centre d’Art Pintura Catalana (en endavant la “FUNDACIÓ”), CIF G55010722, amb domicili Plaça Monestir, s/n de Sant Feliu de Guíxols 17220, inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2477 en data 6 d’agost de 2008; amb email info@espaicarmenthyssen.org.
 • 2. Limitacions d’ús: Els usuaris que accedeixin a la web s’obliguen doncs especialment a no realitzar una explotació comercial, directa o indirecta, dels continguts i elements de la mateixa. S’autoritza expressament l’ús per a fins educatius, incloent la docència, la investigació predoctoral i postdoctoral i la crítica, sempre que no vagin destinades a la publicació i difusió. Els usuaris hauran en tot cas citar l’autor i la font dels materials utilitzats per a l’ús personal i educatiu autoritzat, amb expressa menció de la URL del web. La FUNDACIÓ es reserva el dret de prohibir o impedir l’accés a qualsevol usuari que introdueixi en el Web qualsevol tipus de contingut no autoritzat, il·legal o susceptible de ser-ho, o contrari a la moral, reservant també el dret a exercir, si escau, les accions legals pertinents. La FUNDACIÓ garanteix la seva cooperació amb les autoritats en la identificació dels responsables de la introducció, o intent d’introducció d’aquests continguts.
 • 3. Propietat Intel·lectual, industrial i drets anàlegs: Tots els continguts i elements als quals puguin accedir els usuaris a través d’aquesta web, ja siguin textos, dissenys gràfics, composicions sonores, visuals o audiovisuals o aplicacions informàtiques expressades en qualsevol codi o llenguatge (HTML, JAVA, JAVASCRIPT, ACTIVE X, etc.) estan subjectes a drets de propietat intel·lectual, industrial o drets d’anàleg contingut econòmic de la FUNDACIÓ o dels tercers que en cada cas s’indiquen. L’accés a aquests continguts o elements a través del web no atorga als usuaris cap dret sobre els mateixos, que no podran alterar, modificar, explotar-los, reproduir-los, distribuir-los, ni comunicar públicament ni poden exercir cap altre dret que correspongui al titular del dret afectat. Qualsevol infracció de les Limitacions d’ús o dels Drets de Propietat Intel·lectual, industrial o drets anàlegs, o de la legalitat vigent podran ser perseguits per la FUNDACIÓ mitjançant l’exercici de les accions legals que corresponguin en cada cas.
 • 4. Responsabilitat: La FUNDACIÓ únicament serà responsable de la informació continguda en aquest web que hagi estat creada per ella. La FUNDACIÓ no assumeix cap responsabilitat per informacions de qualsevol tipus que poguessin haver inclòs els usuaris, ni per les informacions contingudes en altres webs no gestionades directament per la FUNDACIÓ, a les que aquesta web pugui remetre per mitjà d’enllaços hipertextuals o “links”. La finalitat dels “links” que apareixen en aquesta web és exclusivament informativa, no suposant, en cap cas, un suggeriment o invitació a l’usuari a visitar les webs de destí. En conseqüència, la FUNDACIÓ no serà, en cap cas, responsable del resultat que pugui o pretengui obtenir l’usuari de les webs a les que accedeixi a través dels esmentats enllaços. La FUNDACIÓ no respondrà dels danys i perjudicis que pogués ocasionar l’existència de virus o altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics en els documents electrònics o en els fitxers d’usuari d’aquest lloc web o de llocs web de tercers. Així mateix, la FUNDACIÓ no respondrà tampoc de qualsevol interrupció, error o fallada que es produeixi en el sistema com a conseqüència d’un mal funcionament de la xarxa o dels servidors connectats a la mateixa.
 • 5. Serveis concrets: LA FUNDACIÓ podrà oferir a la seva web determinats serveis als usuaris, que es prestaran sotmesos als termes i condicions que en cada cas s’indiquin en la pròpia web. Els usuaris hauran de llegir amb atenció les condicions que s’apliquin a cada un d’aquests serveis, el que en cap cas eximirà, excepte manifestació expressa en contra, del compliment d’allò expressat en les presents Avisos Legals.
 • 6. Modificacions: LA FUNDACIÓ es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avis previ, en el contingut del seu web. Tant en el que fa referència als continguts, com en les condicions d’us o en les condiciones generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu website, de qualsevol forma admesa en dret, i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades en la web fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.
 • 7. Legislació i Jurisdicció: La FUNDACIÓ es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda de la seva pàgina web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i EXPERIMENT GRÀFIC, SL es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar, entre l’usuari i la FUNDACIÓ, els jutjats o tribunals propis de la localitat de Girona.
 • 8. Cokies: La FUNDACIÓ es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari per la seva website per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, La FUNDACIÓ informa que les cookies associen l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de tal forma que l’informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant, per l’accés a la website La FUNDACIÓ serà preceptiva la instal·lació de cookies.

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, LA FUNDACIÓ informa als usuaris de la seva website de que les dades personals recavades per l’empresa mitjançant els formularis facilitats a la seva pàgina, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de LA FUNDACIÓ, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, LA FUNDACIÓ informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: plaça Monestir, s/n 17220 – Sant Feliu de Guíxols.

Si en el període de 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.